Výroční valná hromada

Další rok uplynul jako voda a my jsme se opět sešli, pár dní před Vánocemi, na Výroční valné hromadě. V sobotu 21. 12. 2019 se to od 16:00 hod v hostinci U Bobše hemžilo jen samými hasiči. Zaplněný sál přivítala starostka sboru Zuzana Mačátová a po představení hostů, seznámila všechny s programem VVH.
Následovaly jednotlivé zprávy za rok 2019, volby nového výboru SDH, předávání ocenění našim členům, návrh plánu činnosti na rok 2020, velmi vřelá, přátelská a veselá diskuze a nakonec vystoupení mladých hasičů. Celá VVH se nesla ve skvělá atmosféře a každý si během ní mohl zavzpomínat na uplynulý rok, neboť se promítaly fotky ze všech akcí, které jsme pořádali a nebo, kterých jsme se zúčastnili.
Po ukončení následovala večeře a volná zábava. Děkujeme všem hostům, že s námi přišli posedět a hostinci U Bobše za super servis a výborné jídlo.
A poděkujme si i my za to, že jsme to vše zvládli a za to všechno, co děláme…. palec nahoru, přátelé!!

NezařazenéPermalink