VVH okrsku č. 11

Výroční valná hromada okrsku č. 11 proběhla letos výjimečně ve Sporthotelu Tichá Orlice v Ústí nad Orlicí. Kromě nás se jí také zúčastnili hasiči z Hylvát, Knapovce i Ústí nad Orlicí. Všechny přivítal starosta okrsku Petr Brandejs. VVH se zúčastnil také starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Zrekapitulovali jsme si činnost jednotlivých SDH za uplynulý rok, naplánovali činnost okrsku na rok 2020 a zvolili nové složení okrskového výboru. Po ukončení VVH proběhla večeře a posezení.

NezařazenéPermalink