Slavnostní předání DA-L1Z Iveco Daily

IMG_7221Sobota 9. listopadu 2013 byla pro Sbor dobrovolných hasičů Černovír dnem plným radosti. Po slavnostním předání vystřídal v garáži pro dopravní automobil v naší zbrojnici zbrusu nový DA L1Z Iveco Daily vysloužilou DA 12 Avia. Jak probíhalo samotné předání dopravního automobilu a jeho předvedení, se dočtete v tomto příspěvku.

Na návsi před hostincem U Bobše, okolo místní požární nádrže, se od 14 hodiny začaly sjíždět dopravní automobily spřátelených sborů dobrovolných hasičů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Cílem jejich posádek bylo pomoci přivítat nový dopravní automobil mezi sebe.

V 15 hodin hasiči nastoupili ve vycházkových stejnokrojích ke slavnostnímu nástupu. Všechny přítomné přivítal pan starosta Města Ústí nad Orlicí Petr Hájek. Jednatel SDH Černovír Ludvík Špinler seznámil shromážděné se stručnou historií sboru s důrazem na vybavení vozidly v jednotlivých obdobích. O způsobu pořízení vozidla, od koncepce obnovy techniky po samotnou stavbu, informoval vedoucí oddělení krizového řízení Města Ústí nad Orlicí Ing. Josef Nykodým.
Se svými projevy vystoupili:
mjr. Mgr. Karel Formánek, vedoucí oddělení IZS a služeb UO Ústí nad Orlicí HZS PK,
Eva Faltusová, starostka Okresního sdružení hasičů,
Ing. Matouš Pořický, předseda osadního výboru Černovír,

po těchto projevech pan starosta města spolu s paní starostkou hasičů předali následující ocenění:

Josef Kaláb, SDH Ústí nad Orlicí, obdržel Medaili Za příkladnou práci za velení odřadu dobrovolných hasičů okresu ÚO při likvidaci následků letošní povodně na Litoměřicku;
Miloslav Kubát, SDH Knapovec, dlouholetý velitel sboru, Medaile sv. Floriána;
Miroslav Franz, SDH Černovír, strojník sboru Medaile sv. Floriána;
Ivan Špinler, SDH Černovír, velitel sboru i jednotky Medaile za mimořádné zásluhy.

Po předání ocenění dostal slovo pan Pavel Trnka, obchodní zástupce Továrny hasící techniky, s.r.o., tedy zhotovitele nástavby vozidla. Za blikání majáků a houkání přítomných vozidel předal klíčky od nového vozidla panu starostovi Města Ústí nad Orlicí Petru Hájkovi. Ten si je dlouho nenechal a předal je veliteli SDH Černovír, Ivanu Špinlerovi. Nové vozidlo již v rukou SDH Černovír požehnal orlickoústecký kaplan Vít Horák a popřál mnoho šťastných kilometrů a samé bezpečné návraty. Velitel družebního sboru dobrovolných hasičů Hluboká nad Vltavou, pan Jiří Karvánek, předal veliteli našeho sboru pamětní stuhu na hasičský prapor.

Klíčky od vozidla putovaly ještě jednou, a to z rukou velitele sboru, do ruky strojníka Martina Mannla, který dostal vozidlo do své péče. Ten jej odemkl, nastartoval a na pozdrav zahoukal.

Kamarádi ze Stareho Waliszówa dekorovali odznakem Vzorovy Strazak naše členy, Milana Blažka, Jiřího Hubálka, Ondřeje Mannla a Pavlínu Felgrovou. Také nám předali „paliwo atomowe“ do nového automobilu.

Po rozchodu bylo vozidlo prezentováno všem přítomným, jeho představení se zhostil právě strojník Martin Mannl. Prohlídky se zúčastnilo, kromě přítomných hasičů, i mnoho spoluobčanů, kteří se přišli podívat.

V 16:30 bylo ve zbrojnici prezentováno vyjmutí nástavby z vozidla, tedy hlavní odlišnost od ostatních dopravních automobilů. Tomuto systému bude věnován samostatný příspěvek.

Po předvedení vozidla následovala hasičská zábava, která skončila v brzkých ranních hodinách.

 Celkem tu byli zástupci šestnácti Sborů doborovolných hasičů, někteří vystavovali své novější dopravní automobily. Nejdelší cestu vážili hasiči z Hluboké nad Vltavou, po nich to byli hasiči ze Závišic od Nového Jičína a polští stražaci Stary Waliszów. Všem spřáteleným sborům a dalším návštěvníkům děkujeme!

Vozidlo je do výjezdu nasazeno od 11.11.2013.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
img_7101
img_7103
img_7105
img_7122
img_7125
img_7129
img_7131
img_7140
img_7143
img_7145
img_7147
img_7151
img_7156
img_7166
img_7168
img_7170
img_7177
img_7187
img_7188
img_7189
img_7190
img_7192
img_7194
img_7195
img_7197
img_7203
img_7213
img_7215
img_7217
img_7219
img_7220
img_7221
img_7223
img_7227
img_7228
img_7229
img_7230
img_7238
img_7241
img_7245
img_7251
img_7253
img_7255
img_7256
img_7258
img_7260
img_7268
img_7269
img_7274
img_7275
img_7278
img_7279

NezařazenéPermalink