fake watchesreplica watches
also involve kids in this happy and creative activity and distribute the work between them. Celebration of Easter is incomplete without Easter bunnies and Chocolate eggs. These bunnies are quite big in size and look very beautiful and cute. With you can get wide variety of decorations at discounted prices. Decorating your rooms with curling ribbons, iwc replica watch iwc replica watch door banners, Easter themed wall hangings, wreaths, Easter themed balloons and many more Easter themed decorations is also very important to provide an impressive look to your home replica omega watch replica omega watch . You can also use Easter spring flowers, paper Mache eggs and scented candles to celebrate Easter in a great way. Easter is not only a traditional religious event, but also a symbol of life, love and happiness tag heuer replica watches tag heuer replica watches iwc replikareplica omega watches iwc replikareplica omega watches breitling replika breitling replika tag heuer replica watches tag heuer replica watches . You can easily decorate your homes in a beautiful manner with these Easter decoration replica rolexreplica watch

Historie

Původní osada na území dnešního Černovíru se pravděpodobně jmenovala Jansdorf, podle svého lokátora, a byla založena někdy v době osídlování okolí Ústí nad Orlicí, organizovaném rodem Drnholců. První písemná zmínka o Jansdorfu je v listině z r. 1304.

Další zmínky, tentokráte prokazatelně již o Černovíru, pocházejí z let 1544 a 1564. Naše obec měla názvy Czierny a Czerny Wijr a byla součástí Lanšperského panství. Další názvy v průběhu dějin byly: Černý Výr, Cernowier od r. 1900 se ustaluje na Černovír. Po připojení našeho území k Německu v r.1939 se psal Tschernowier.

Na přelomu 19 a 20 století měla obec 660 obyvatel, kteří žili v 84 budovách. V té době to byla obec národnostně smíšená s převahou německy mluvících obyvatel.

Ti si v r. 1898 podávají žádost a bylo jim umožněno založení hasičského sboru, nošení uniforem a používání výstražného znamení při jízdě k ohni. Černovírský sbor se stal členem Německé hasičské jednoty a pracoval zde až do května 1945. Z tohoto období se nezachovaly žádné písemnosti a dokumenty. Po válce byly s velkou pravděpodobností zničeny. Ani pátrání v archivech nebylo úspěšné. I když pamětníci a bývalý spoluobčané vzpomínali, že černovírští hasiči byli velice aktivní.

Rok 1945 byl v historii Černovíru jistě velice přelomový. Německy mluvící obyvatelé byli odsunuti do Německa a obec se začala znovu osídlovat. Většinou obyvateli, kteří pocházeli z okolních obcí i z dáli.

5.10.1945 si místní obyvatelé založili svůj český hasičský sbor. Začátky byly krušné. Po německém sboru zde zůstala zbrojnice, vlastně jenom kůlna s věží na sušení hadic. Dále motorová dvoukolová stříkačka s prasklým blokem, potažní čtyřkolová ruční stříkačka a dvoukolový naviják na hadice. Hadic bylo málo a ostatní výstroj, jako přilby a sekerky, se sháněla po chalupách. Ovšem naši předchůdci nehleděli na překážky a sbor začal zdárně pracovat. Pořádali zábavy, dožínky a plesy. Mimochodem Hasičský ples se koná bez přerušení od února 1946.

Členská základna se rozšiřovala: v r.1945 měl sbor 30 členů, 1955=37, 1965=39, 1975=47, 1985=69, 1995=74. Nejvíce nás bylo v letech 2005 a 2006= 95. V současnosti je to 76 členů.

Probíhala soutěž o nejaktivnější sbor: nejlepší umístění v r.1984 – 8. místo na okrese.

Za svou činnost sbor obdržel vyznamenání: 1975 – Čestné uznání OV SPO, 1985 – medaile Za příkladnou práci.

V r.1951 byl založen oddíl mladých hasičů, který pracoval jako oddíl žáků, žňové hlídky mládeže a později oddíl mladých požárníků se od r. 1972 bez přerušení účastní celoroční hry Plamen v letech 1997-2001 i dvěma kolektivy. Mezi největší úspěchy musíme připomenout vítězství v okresním kole a potom 4. místo v kole krajském v r.1959, 3. místo v Plamenu 1987 nebo úspěšný rok našich mladých hasičů na pohárovkách v r. 2000.

Pro děti jsme organizovali letní tábory, nejdříve jako součást PS Plamen od r. 1990 s přestávkami samostatně. Poslední proběhl v r.2006 v Rudné pod Pradědem

Oddíl dorostu se do celoroční činnosti zapojil v letech1976-1981 a 2003-2004. Jeho činnost je závislá na počtu členů. Nejlepšího umístění v okrese dosáhli dorostenci v r. 1980 – 2. místo.

Soutěžní družstvo mužů bylo založeno v r.1953. Od té doby nás reprezentují dvě i tři družstva mužů. Soutěžní družstvo žen vzniklo v r.1984, některé roky soutěžila dvě ženská družstva. Naše družstva se každý rok účastní několika desítek soutěží. Největším úspěchem soutěžících bylo v r. 1997: 2. místo mužů a 1. žen v celostátní Velké ceně SH ČMS. Ve Velké ceně ústeckoorlicka je to: 3. místo mužů v r. 1998, vítězství v 7-mi ročnících stejné soutěže mezi ženami. V r. 2001 jsme do okrskové soutěže poprvé nasadili 5 družstev dospělých.

V dřívějších dobách byli všichni hasiči zároveň členy zásahové jednotky. Seznam první zásahové jednotky je z roku 1951. Cvičení a školení probíhaly prakticky od založení sboru. Od r.1999 udržujeme tradici celodenních školení ZJ. V loňském roce strávili naši hasiči na školeních 1598 hod. V posledních letech jsou námětová cvičení velice pestrá. Připomínám: 2003-Hořící vlak, 2006-Věžák, 2008-Škola u nás, 2009-Stacionář a posledním vrcholem byla květnová Havárie 2010 – dvoudenní cvičení, kterého se zúčastnili téměř všichni členové ZJ.

Do r. 1995 náš sbor zasahoval u 19 požárů. Ostatní, například povodně se neevidovaly. V posledních 15-ti letech to bylo 49 požárů a 95 ostatních zásahů dále několik desítek neevidovaných akcí. Mezi největšími požáry si zaslouží zmínit dvoudenní požár lesa nad Dlouhou Třebovou nebo požár našeho kravína v r.1994. Největším zásahem byla pomoc při povodni tisíciletí v r.1997. V r.2007 likvidace Ptačí chřipky v Kosoříně, 2008 to bylo odstraňování následků vichřice EMMA, loni stohy v Knapovci a Libchavách. Dne 19.8.2007 byly celkem 3 zásahy: v poledne požár lesa pod Strážným, večer likvidace hmyzu v UO a v noci požár stohu v Dolním Houžovci. Mezitím ještě probíhal požární dozor na letišti při Mistrovství světa ultralehkých letadel. Další neevidované akce jsou dozory při ohňostrojích, závodech automobilů do vrchu Ústecká 21, dozory při fotbale nebo různé branné dny.

Dodávali jsme členy i do jednotky města UO.: povodně v jižních Čechách 2002, Vysoké Tatry 2004.

Naše jednotka je od r. 2001 zařazena v kategorii JPO III. V současnosti má 22 členů, 5 velitelů, 6 strojníků, 11 řidičů, 13 členů má zkoušky na motorovou pilu a 18 je nositelů dýchací techniky. Naši hasiči složili zkoušky a získali tyto odznaky: Hasič III.-21, Hasič II.- 13, Hasič I.-2, Velitel- 4, Strojník- 2, Preventista- 1.

Pokaždé bylo impulzem k rozvoji činnosti sboru přivezení nové techniky. Naši předchůdci si v r.1948 zakoupili první vozidlo: nákladní automobil Chevrolet. Sloužilo až do r. 1961 a to jak na stavbách v obci i jako zájezdový autobus.

Další byla Tatra T 805: 1970-1983. Potom Avia A 30, která nám slouží od r.1982. Je to nejstarší hasičské vozidlo našeho města staré 36 let.

První naší cisternou byla CAS 25 Š 706 RTHP. Ta sloužila od 1996 do 2006 a pomáhala celkem u 20 požárů a 37 technických zásahů. Posledním požárem byla Primona 4.6.2006. Pokaždé se musela vozidla přizpůsobit potřebám hasičů a to vyžadovalo množství práce.

Úplně nové vozidlo nám bylo zakoupeno v r.2006 CAS 24 Tatra T 815 4×4.2. To již má za sebou 27 požárů a 43 technických zásahů.

Jako sbor jsme si pořídili v r. 1993 mikrobus Š 1203, kterou v roce 2003 nahradil Ford Tranzit. Tato vozidla slouží jako nosič naší elektronické časomíry, kterou jsme si pořídili v r. 1993. S ní naši členové změřili 424 hasičských soutěží. Nejvíce to bylo v roce 1994 a 1995 shodně 37 soutěží. Mimochodem i Ford byl již u 4 zásahů.

Mezi naše požární stroje patří historická stříkačka DS 16 vyrobena 1952 a získaná v r.1954. PS 8 z r.1957. Pro jednotku byly zakoupeny stříkačky PS 12 v r. 1985, další PPS 12 v r. 1995. Dále se staráme o dvě plovoucí čerpadla, dvě elektrocentrály s příslušenstvím, dvě motorové řetězové pily, rozbrušovací pilu a elektrická kalová čerpadla.

Naši řidiči a strojníci se o techniku ať již naši nebo městem svěřenou starají jako o svou vlastní!

Na uskladnění techniky je potřeba zbrojnice. Ta naše byla nejdříve jen kůlnou. V šedesátých letech proběhlo zateplení. V r. 1972 přístavba druhé garáže, která si vyžádala 1500 hod. práce. Od r. 1996 do r. 2001 proběhla přestavba zbrojnice, tak jak stojí nyní. První etapa přízemí bylo dokončeno v r.1998. Potom jsme každoročně budovali místnost po místnosti opět svépomocí a zdarma. Zbrojnice byla dokončena v průběhu roku 2001. V r. 2005 byla kompletně vymalována a natřeno veškeré plechování. V r. 2008 bylo zhotoveno odsávání, loni namontována kompresorová stanice Orlík a byl přiveden Internet.

Od r. 2002 je využívána jako volební místnost pro náš obvod. Ovšem ani do dnešních dnů není kolem zbrojnice pevný povrch. Po každém dešti je zde bláto.

Kromě mnoha okrskových, několika okresních soutěží, jsme organizovali naši soutěž O černého výra a to od r. 1992. Tato soutěž byla součástí celostátní Velké ceny SH ČMS, Extraligy a dnes je jednou ze soutěží Velké ceny ústeckoorlicka. Uplynulých 19. ročníků se zúčastnilo 849 družstev, nejvíce v r. 1999 – 63 družstev.

Další soutěží pro mladé hasiče od r.1996 je ZPV – Memoriál Zdeňka Veselého. Nejvíce hlídek přijelo v r.2003 – 82. Od r.2002 je součástí přebor jednotlivců na 60 m.

Jarní Turnaj v minikopané O putovní pohár SDH Černovír. Tuto soutěž pořádáme od r. 1998 a zúčastňuje se 5 až 12 družstev mužů. Od roku 2007 probíhá ve Sportovní hale SŠUP v UO.

Od r. 1991 do r. 2004 jsme měli v užívání budovu čp. 9 – bývalý MNV. Podařilo se nám prosadit vybudování bytu a provést zde řadu úprav, které budovu značně zhodnotily.

Od r.1999 se staráme o hřiště Pod lesem. V r.2002 jsme zde vybudovali Buňkoviště jako zázemí. V r.2003 pevnou základnu z panelů. V r.2005 stříšky a schody u buněk. Jsme nájemci celého pozemku.

Veliký díl naší činnosti patří pomoci obci. Hasiči vždy nezištně pomáhali na všech stavbách: např: rezervoáry na vodu, výstavba povodňové lávky, televizního převaděče, opravy školy, hostince, kaple i MNV. To bylo ještě v dobách samostatnosti. Od 1.7.1974 se Černovír sloučil s městem Ústí nad Orlicí a stal se jeho součástí. Od té doby se dokončilo veřejné osvětlení, budoval se nový vodovod, byly postaveny nové transformátory. Stáli jsme i u zrodu iniciativy na stavbu vlakové zastávky. Nakonec se uskutečnila v r.2001-2002 a od té doby slouží lidem.

V r. 1994 jsme se zapojili do oprav kaple sv. Gottharda. Pomáhali jsme při větších akcích. V r.1996 jsme do věžičky zavěsili nový zvon Maria. V r.2005 jsme iniciovali vydláždění chodníku před kaplí a v r.2008 zde byly opraveny a rekonstruovány varhany. Většinu hradil náš čestný člen Josef Zimrich z Rodgau v Německu.

V r.2005 jsme pomáhali s rekonstrukcí a přemístěním sochy sv. Jana Nepomuckého, v r. 2006 rekonstrukce sochy Nejsvětější Trojice – Křížku, a litinového kříže u Mannlů.

Pořádali jsme i akce ke zviditelnění hasičů. Oslavy, vždy při jubileu sboru, svěcení našeho spolkového praporu společně s otevřením části zbrojnice v r.1998, den otevřených dveří u příležitosti dokončení zbrojnice v r. 2001. Oslavy 60 let SDH v r.2005. V r.2001 začala naše družba s OSP Starý Waliszów, jezdíme se navštěvovat jako do rodiny. Pořádáme společná cvičení, jezdíme na Floriánskou pouť do Bystřice, r.2008 jsme se zúčastnili oslav 120. let OSP Stary Waliszów a předání nového CAS 16 MAN.

Od povodní v r. 2002 máme další družbu a to hasiče v Hluboké nad Vltavou a Závišicích.

Na závěr bych rád citoval slova, která si naši předchůdci zakladatelé zapsali jako úvodní zápis do Knihy zápisů Hasičského sboru Černovír:

V obci Černovíru, od všeobecného zakládání dobrovolných sborů hasičských v zemích Českých, byl až do 5.května 1945 sbor hasičů v obci německý. Když osídlovalo české obyvatelstvo obec Černovír a od 1.října 1945 dosáhl počet českých duší v obci 250, rozhodli se čeští občané, k založení dobrovolného hasičského sboru českého, což jest v dějinách jmenované obce poprvé, kdy české hasičstvo ustanovilo svůj sbor. Lze jenom věřiti, že bude pilířem mravního a kulturního života v obci Černovíru vůbec.

No a my všichni bychom se měli snažit toto poselství zakladatelů i nadále rozvíjet!