Taktické cvičení na nebezpečnou látku

IMG_8886Ve středu 22. dubna 2015 došlo ke cvičnému úniku nebezpečné látky z autocisterny na hřišti v Černovíru. A řešení tohoto úniku bylo námětem pro taktické cvičení směny B profesionálních hasičů z Ústí nad Orlicí a dobrovolných hasičů z Černovíru. Postup činností byl plně v souladu se zásadami zásahu na nebezpečnou látku, tedy identifikace látky a ohrožení osob, uzavření místa zásahu, zřízení dekontaminačního stanoviště, vlastní utěsnění trhliny v cisterně a následná dekontaminace. Souběžně s těmito činnostmi na černovírském hřišti, vytvářela další čtyřčlenná skupina hasičů nornou stěnu na řece Tiché Orlici, pod silničním mostem v místní části Tichá Orlice (Huttwald), k zachycení možného úniku nebezpečné látky do vodního toku. Aby členové naší jednotky získali co nejvíce zkušeností, byli vždy po dvojicích přiděleni k různým činnostem – jako jistící skupina, dekontaminační skupina a skupina pro stavbu norné stěny.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
img_8879
img_8877
img_8897
img_8887
img_8889
NezařazenéPermalink