Soutěž v Polsku

 Dnes v 7:30 odjela soutěžní družstva žen i mužů do polské vesnice Stara Lomnica, kde se konaly závody gminy Bystrzice Klodské – obdoba naší okrskové soutěže.

Po příjezdu byl proveden nástup, soutěžní družstva nastupovala, pro nás netradičně do dvojřadu, dále byla provedena promenáda okolo fotbalového hřiště, kde se soutěž konala.

Štafeta

První soutěžní disciplínou dnešního dopoledne byla štafeta požárních družstev. Zdejší štafeta se běhá v sedmi závodnících následovně:

 1. úsek: připojení hadice B75 na rozdělovač
 2. úsek: překonání příčného břevna
 3. úsek: přeskok vodního příkopu
 4. úsek: překonání lávky
 5. úsek: slalom mezi třemi tyčemi
 6. úsek: překonání bariéry
 7. úsek: připojení hadice C52 na rozdělovač a připojení proudnice C52

Dalším rozdílem oproti naší štafetě 4 x 100 m je absence rozběhového území a velmi malá délka jednotlivých úseků – cca 40 m.

Družstvo žen se s disciplínou vypořádalo se ctí, bez tréninku ženy dosáhly času pouze o 4 s horšího, než jejich jediné soupeřky z Wilkanówa. Pokus družstva mužů byl neplatný, v posledním úseku se nepodařilo závodníkovi připojit proudnici před cílem, podle dosaženého času by ale družstvo bylo ve druhé polovině startovného pole.

Požární útok

Druhou, z absolvovaných disciplín, byl požární útok. Tentokrát se běhalo dvoukolově a ze dvou základen, kdy z obou základen startovala soutěžní družstva společně.

Pravidla se od našich zásadně neliší, drobné odchylky jsou tyto:

 • Stroj není nastartován
 • Počet závodníků ve družstvu: 8
 • Muži i ženy na 2B
 • Dráha o cca 5 m delší
 • Levý proud roztáčí terčík
 • Pravý proud sestřikuje čtyři „pacholíky“ (dřevěné kůly nestejné délky)
 • Nádrž na vodu je nižší a plátěná

Pro naše soutěžní družstva nebyla tato pravidla žádným oříškem, osmý soutěžící pouze nastartoval stříkačku u družstva mužů, družstvo žen dostalo výjimku – ženy soutěžily v sedmi s nastartovaným strojem. Obě naše družstva dosáhla v každém ze svých pokusů časů kratších, než soupeři.

Přetahování lanem

Před závěrečným nástupem byla provedena doplňková soutěž v přetahování lanem. Čtyři zástupci našeho soutěžního družstva mužů čelili čtyřem borcům, vybraným z celé gminy, kterým po lítém boji podlehli. Čest našeho sboru zachránily opět naše ženy. Celé jejich družstvo se za mohutného fandění mužské části naší výpravy  přetahovalo se sedmi stražačkami z Wilkanówa, které se jim po famózním zvratu podařilo udolat.

Závěrečnému nástupu předcházela opět promenáda pro diváky po „bojisku“. Tři nejlepší družstva místních mužů dostala hodnotné ceny:

 1. místo: kompresor
 2. místo: kalové čerpadlo
 3. místo: sada nářadí

Obě naše družstva obdržela poháry za účast. 

Po ukončení soutěže jsme naložili materiál do vleku za autobusem a odebrali jsme se do sálu v 1. patře „remízy“ (hasičské zbrojnice) ve Stare Lomnici, kde jsme poobědvali. Před odjezdem jsme si prohlédli současnou i historickou remízu v pořádající obci.

Fotografie z celého dne jsou přiloženy ve fotogalerii.
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Poháry a ceny pro družstva umístěná na prvních třech příčkách - kompresor, kalové čerpadlo a sada nářadí.
soutez-bystrzica-klodska-01
Pohled na přípravné boxy. Každý sbor měl vlastní ohraničený box, kde byl shromážděn stroj a veškerý materiál.
Probíhající příprava družstva mužů.
Přibíhání mužů k základně.
Ukončení 1. pokusu mužů. Požární útok v Polsku končí roztočením levého terče a shozením čtyř pacholíků (dřevěné kůly nestejné délky) na proudu pravém.
Spokojené družstvo mužů po prvním pokusu požárního útoku.
Družstvo mužů pozoruje pokus polských kolegů.
Druhý pokus družstva mužů. Polská nádrž na vodu se od naší značně odlišuje - je nižší a nemá pevné stěny, což znesnadňuje zavodnění přívodního vedení. Naše družstva však byla v nabírání vody úspěšná při všech pokusech.
Úspěšné ukončení druhého pokusu družstva mužů. Krom pacholíků na pravém proudu se podařilo shodit proudem vody i terč na levém proudu.
Družstvo žen se připravuje ke svému pokusu. Na druhé základně se připravovaly ženy z Wilkanówa, pokus obou družstev byl odstartován najednou. Naše ženy od začátku vedly.
Akční fotografie našich žen při horečné práci na základně
Chvilka napětí před výstřikem vody.
Závěrečný nástup. Jednotlivá družstva jsou nastoupena před předáváním cen do dvouřadu.
Po soutěži následoval oběd v remíze (hasičské zbrojnici) ve Staré Lomnici.
Remízy ve Staré Lomnici. V popředí původní zbrojnice ještě po německých obyvatelích, v pozadí zbrojnice nová, se společenským sálem v prvním patře.

 

 

NezařazenéPermalink