Výroční valná hromada

V letošním roce proběhla Výroční valná hromada 16. 12. 2017 od 16.00 hod. Tak, jak bývá zvykem v hostinci U Bobše v Černovíru. Zahájila ji starostka Zuzana Mačátová, přivítala hosty, seznámila s programem VVH, který byl také schválen.
Mezi hosty nechyběl starosta města Ústí nad Orlicí pan Petr Hájek, místostarosta města Ústí nad Orlicí pan Jiří Preclík, vedoucí krizového řízení města Ing. Josef Nykodým, předseda OV Černovír, předsedkyně ČČK Černovír, za OSH v Ústí nad Orlicí nás navštívil Jirka Sazima, přijeli kamarádi z OSP Stary Waliszów a zástupci všech našich okolních sborů.
Dalším bodem programu byla volba návrhové a volební komise a pak už následovaly jednotlivé zprávy za rok 2017. Tu nejobsáhlejší měl pro nás připravenou jednatel Ludvík Špinler. Poté následovala zpráva pokladní, s překvapivým finančním výsledkem a úspěšnou tečkou za rokem 2017 byla zpráva kontrolní a revizní rady.
S plánem činnosti na rok 2018 nás seznámila návrhová a volební komise. A poté už přišla na řadu slavnostní chvilka, při které jsme předávali ocenění našim členům za dosavadní práci v SDH. To si převzaly Rosťa Plašil, Alena Pořická, Radka Plašilová, Matouš Zachař, Marta Pirklová a další. Od starosty města převzal malý dárek Tomáš Hubálek i Martin Mannl za činnost v jednotce. Stužku za věrnost a to již 50 let si převzal František Rous. Oceněni byli také naši členové za mezinárodní spolupráci. Překvapení čekalo na mladé hasiče, kteří se zúčastnili Ligy OSH v běhu na 60 m překážek a dosáhli velice dobrých výsledků. Poukázka čekala i na děvčata Danielku Kubcovou, Nikolku Rosovou a Martu Pirklovou, která postoupila na krajská kola v běhu na 60 nebo 100 m překážek, kde nás reprezentovala s výbornými výsledky. Marta Pirklová pak obdržela poděkování za velmi dobrou reprezentaci sboru. Ač se to může zdát neuvěřitelné, ale i takové zázraky se u nás v SDH dějí, za 30 let ve své funkci si převzal ocenění pokladník Pavel Felgr a pozor, za 38 let ve své funkci pak jednatel Ludvík Špinler.
Poté následovala diskuze, která se nesla, tak jako celá VVH ve velmi přátelské a veselé atmosféře.
Pomalu se blížila 18.00 hod a my jsme finišovali doplňkovými volbami do výboru SDH. Nově byla zvolena referentka žen Monika Kulhánková, správu ohledně půjčování materiálu si převzal Lubomír Pirkl, a nově budou do výboru docházet také Luboš Zachař, Rosťa Plašil a Radek Franz. Třešničkou na dortu bylo vystoupení mladých hasičů, básničky o vedoucích a zpívání koled.
Slovo na závěr měla opět starostka, která všem poděkovala za práci a popřála vše nej do nového roku. Večeře následovala hned poté a co se dělo pak, příště přijďtě a uvidíte……

NezařazenéPermalink