Námětové cvičení „Knapovská špice“

Za krásného slunečného počasí se v sobotu 14. 4. 2018 uskutečnilo taktické cvičení našeho okrsku nazvané Knapovská špice. Téma cvičení bylo vyhledávání osob v terénu v součinnosti se složkami IZS. Vyzkoušeli jsme si sebezáchranu slaněním a záchranu zraněného za použití opasku a lezeckého postroje. Slaňování probíhalo v zalesněné části, jak my nazýváme, Velká Skalka. Dalším stanovištěm byla první pomoc, kde jsme si všichni vyzkoušeli ošetření figurantů, kterými byli mladí hasiči, se zaměřením na úrazy po pádu v terénu. Na závěr proběhla ukázka povodňového kontejneru. Tohoto cvičení se zúčastnil i náš družební sbor ze Stareho Waliszówa z Polska.
https://www.pozary.cz/clanek/186991-takticke-cviceni-knapovecka-spice-proverilo-v-polovine-dubna-hasice-z-ceske-republiky-i-polska/
https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/4256-hasici-cvicili-vyhledavani-osob-a-slanovani?prehled=0

Zásahová jednotkaPermalink