Branný den příměstského tábora

Ve čtvrtek 19.7.2018 se na našem hasičském hřišti Pod lesem uskutečnil branný den příměstského tábora, který pořádá Střední škola uměleckoprůmyslová v Ústí nad Orlicí. Asi čtyřicítka dětí různých věkových kategorií se seznámila s prací Integrovaného záchranného systému. Dopoledne si děti prohlédly sanitní vůz ČČK, pan Hodoval velice hravou formou dětem vysvětlil zásady první pomoci. Děti si mohly prakticky vyzkoušet umělé dýchání, nosítka apod. Dále se seznámily s prací a technikou Městské policie z Ústí nad Orlicí a obdržely malé dárečky.
Odpoledne pak patřilo hasičům. Děti si nejdříve vyzkoušely soutěž „Nejtvrdší hasič vyhrává“, seznámily se s technikou SDH Černovír, vyzkoušely si balení požárních hadic a stříkání z proudnice.
Celý den byl zakončen řáděním v pěně, kterou jim dobrovolní hasiči vytvořili.
Děti odcházely z Černovíru unavené, ale spokojené a plné nových vědomostí a zážitků.

Zásahová jednotkaPermalink