Cvičný poplach v mateřské škole Černovír

TC proběhlo 11.9.2018 od 9 hodin na MŠ Černovír čp 96, bez poplachu.
Námětem cvičení bylo zahoření počítače v kanceláři MŠ. Paní učitelky zahájily evakuaci dětí na určené shromaždiště. Jednotka dojela s technikou a zahájila zásah. Děti byly odvedeny na bezpečné místo, kde se jim věnoval jeden z hasičů. Vysvětloval jim co se děje, uklidňoval je, aby se nebály. Během cvičení se také vyzkoušela evakuace dětí i paní učitelky oknem MŠ. Vše probíhalo v dýchací technice.
Cílem cvičení bylo prověřit poplachový plán objektu, zjistit průjezdnost komunikace k objektu, procvičit specifika dorozumívání s dětmi předškolního věku. Po ukončení zásahu jsme dětem ukázali techniku a vybavení. Při závěrečném nástupu nám děti poděkovaly a předaly „original hasičské pivko“. DĚKUJEME. Cvičení byl přítomen i ředitel územního odboru HZS v Ústí nad Orlicí plk. Ing. Roman Studený.

<

Zásahová jednotkaPermalink