Výroční valná hromada

V sobotu 22. 12. 2018 se od 16.00 hod v sále hostince U Bobše konala Výroční valná hromada. Letošní rok byla hojná účast. Svoji návštěvou nás potěšil starosta města Ústí nad Orlicí pan Petr Hájek, starosta OSH Ústí nad Orlicí Mgr. Jan Růžička, zástupci ČČK Černovír, TJ Sokol Černovír, SDH okrsku i okolních sborů. Chybět nemohly také strażacy ze Stareho Waliszówa, se kterými přijel prezes wojewódzkie (Wrocław) a powiatowi (Kłodzko) Ryszard Drozd.
Pro nás obrovské překvapení a čest přivítat mezi námi takového hosta.
VVH zahájila starostka sboru Zuzana Mačátová, přivítala hosty a seznámila přítomné s programem VVH, který byl následně schválen. Schváleno bylo také složení návrhové a volební komise. Poté následovalo vystoupení mladých hasičů a pak jednotlivé zprávy za rok 2018. Nejdelší zprávou byla samozřejmě zpráva o činnosti sboru, kterou přečetl jednatel Ludvík Špinler, následovala zpráva pokladní od pokladníka Pavla Felgra a tečkou na závěr byla zpráva kontrolní a revizní rady, kterou přednesl její předseda Milan Blažek.
Návrhová komise seznámila přítomné s plánem činnosti na rok 2019, který je opět hodně nabitý.
Dalším bodem programu bylo předávání ocenění členům za jejich dosavadní práci, které si převzali například Jiří Plecháček, Tomáš Franz, Petr Pirkl, Radek Franz, Veronika Plecháčková a další. Poděkování se dostalo i Miroslavu Franzovi, Tomáši Franzovi a Martinu Halbrštátovi, kteří několik let provozovali časomíru a tak se neodmyslitelně zapsali do historie našeho sboru, ale i do paměti mnoha závodníků po celé České republice.
Poděkování si také zasloužila děvčata Hanka Kulhánková a Eliška Mačátová, která nás reprezentovala na krajských soutěžích v požárním sportu. Odznak našeho sboru si převzaly Pavlína Hynková a Iva Špinlerová za práci s mládeží. Překvapením pro nás bylo předání ocenění z rukou Ryszarda Drozda za rozvoj vzájemné mezinárodní spolupráce mezi Polskou a Českou republikou pro Ivana Špinlera, Ludvíka Špinlera, Pavla Felgra a Zuzanu Mačátovou.
Poté následovala diskuze. Výjimečně ji zahájila starostka Zuzana Mačátová a otevřela téma časomíry. Vzhledem k tomu, že se Mirek a Tomáš Franzovi rozhodli, že již déle nebudou časomíru obsluhovat a nikdo jiný se prozatím nenašel, muselo se rozhodnout, co bude s tímto majetkem dál. Již na výborových schůzích se řešili různé možnosti, které byli na VVH předneseny. Členové se poté mohli vyjádřit, což také udělali. Jednoznačně se pak odhlasovalo, že časomíra zůstane dál naším majetkem a bude se používat pro naše účely.
Poté následovala zdravice a poděkování pana starosty Hájka, starosty OSH J. Růžičky, přidali se také zástupci složek v Černovíru a zástupci okolních sborů.
V letošním roce proběhly doplňkové volby do výboru SDH a do výboru okrsku. Odhlasováno bylo také usnesení VVH.
Na závěr pronesl ještě několik povzbuzujících slov pan starosta Hájek a pak VVH ukončila starostka SDH a popřála všem krásné svátky.

NezařazenéPermalink