VVH okrsku č. 11

Zahájení, přivítání hostů provedl starosta okrsku br. Brandejs. Přivítal starostu města Ústí nad Orlicí pana Petra Hájka a tlumočil omluvu místostarosty p. Jiřího Preclíka a nově jmenovaného ředitele územního odboru HZS Ústí nad Orlicí plk. Libora Duška. Seznámil přítomné s programem Valné hromady a vznesl dotaz, zda má někdo z přítomných podnět k doplnění programu VVH.
Poté byly předneseny zprávy o činnosti jednotlivých sborů, kde starosta vyzdvihl především práci s mládeží.
Ať již u sborů, ve kterých pracuje oddíl MH, tak i akce pro děti, které uspořádaly i ostatní sbory. A také podporu města Ústí nad Orlicí ať již v oblasti sportovní činnosti hasičské mládeže formou dotací, tak i investicemi do nemovitého majetku města, který je využíván
Sbory dobrovolných hasičů k činnosti.
Na této VVH bylo předáno ocenění Města Ústí nad Orlicí našemu členovi Martinu Halbrštátovi, z rukou starosty Města si převzal Medaili III. st. za aktivní činnost v jednotce SDH obce.
Dále byl přečten plán činnosti na rok 2019, proběhla diskuze a kolem 18:30 byla VVH našeho okrsku ukončena.

NezařazenéPermalink