Zásah 4. 4. 2019

Jednotka vyjela na odstranění spadlého stromu v Hnátnici dne 4. 4. 2019. Při
příjezdu jednotky ležel vzrostlý smrk téměř celou svou délkou šikmo přes vozovku. Strom jsme odvětvili a kmen
pokrátili asi na 4m kusy. Klády jsme odvalili na kraj vozovky. Protože z obou stran v koloně vozidel stály linkové
autobusy, uvolnili jsme jeden jízdní pruh, aby mohla vozidla projet. Konečný úklid jsme chtěli udělat po projetí vozidel.
Pak jsme pustili kolonu ze směru od Hnátnice, kde stál autobus jako první. Za ním jela pomalu celá kolona
aut. Druhé auto v pořadí byl OA Škoda Fabia combi. Mezi autobus, toto vozidlo a na toto vozidlo spadly
3 stromy. Po zadní části autobusu se svezly pouze větve, aniž by ho viditelně poškodily. Na OA spadl nejmenší strom
podélně na vozidlo, téměř doprostřed střechy. Ve vozidle byla pouze řidička. Ve chvíli pádu stromů nebyl na místě zásahu patrný žádný
poryv větru, ani nic jiného pád nepředpovídalo. Místo zásahu bylo v závětří. Všechny padlé stromy měly nápadně
malý kořenový bal.
Prostřednictvím KOPIS jsme požádali o spolupráci ZZS a PČR. Pak jsme prováděli odklánění dopravy ze směru od Ústí nad orlicí v prostoru nad vrátnicí bývalé slévárny. Od Hnátnice jsme silnici uzavřeli pomocí výstražných kuželů v prostoru u bytovek mezi Nebíčkem a slévárnou. Po ukončení vyšetřování PČR jsme
odstranili padlé stromy ze silnice. Jeden strom byl ještě nebezpečně nahnutý nad vozovku. Ten jsme pokáceli a také
odstranili.
Při zásahu došlo ke zničení ocelového lana délky 6m síly 12mm.
Na zbrojnici jednotky byli v záloze dva členové – Pávek Petr a Zachař Luboš.

Zásahová jednotkaPermalink