Taktické cvičení na Hrádku

Taktické cvičení na likvidaci požáru v těžko přístupném terénu proběhlo v pátek 8.10 2021. Námětem byl zásah u rekreačního objektu v lese. Cvičení bylo pod naší taktovkou a vedl ho velitel Luboš Zachař.

Pro tento účel bylo vybudováno čerpací stanoviště s plovoucími čerpadly na potoku Husí krk pod Hrádkem, dále stanoviště u obecní požární nádrže, kam se přečerpávala voda a odkud jí dále vozily cisterny na výchozí pozici zbudované dálkové dopravy. Cvičení se zúčastnily všechny zásahové jednotky města Ústí nad Orlicí. Dále se ho také zúčastnil starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek a šéf krizového řízení Josef Nykodým.

Zásahová jednotkaPermalink