Stavění Máje a lampionový průvod

IMG_5737Rok se s rokem sešel a v Černovíru opět nastal poslední dubnový den. A protože si Černovír udržuje svoje „venkovské“ tradice, byl to den oslav jara. Odpoledne byla vztyčena Májka, aby celý květen připomínala tento měsíc lásky.

Ve večerních hodinách se uskutečnil lampiónový průvod městskou částí od dolní křižovatky k Májce, Hostinci u Bobše a hranici, kde si mladí účastníci průvodu opekli své buřty. Před hostincem se konalo mnoho her a večer byl naplněn smíchem dětí a vyprávěním starců.

NezařazenéPermalink