Vyhodnocení Velké ceny Ústeckoorlicka

19.listopadu 2022 se konalo slavnostní vyhlášení Velké ceny Ústeckoorlicka ve Verměřovicích. Sportovní týmy mužů a žen se hodily do gala a šly oslavovat úspěchy. A jak to tedy celé dopadlo? Ženy skončily na krásném druhém místě. Chlapi na místě sedmém. Naše veteránky na prvním a veteráni na třetím místě. Celý večer panovala skvělá nálada a všichni si to moc užili.

SportPermalink