Vánoční besídka mladých hasičů

Adventní období je ve znamení besídek a tu letošní mají mladí hasiči již za sebou. Sešli se 2. 12. 2022 v hasičské zbrojnici, kde už panovala vánoční nálada! Stoly zaplnilo cukroví a stromeček svítil všemi barvami. Program byl plný zábavy! Zahráli si hry, zatančili si a dokonce i zazpívali. Ti nejodvážnější vzali do ruky mikrofon a s doprovodem hudby si zazpívali.

Za mírného sněžení nechybělo ani tradiční zpívání u stromečku na návsi. A světe div se! I letos přišel Ježíšek a přinesl spoustu krásných dárečků. Před spaním se všichni zabalili do svých spacáků a sledovali vánoční pohádku.

Mladí hasičiPermalink