Sen se splnil, máme mobilní atletickou dráhu a základnu pro požární sport

Prvotní nápad vznikl v roce 2019. Za jeho zrodem stála touha po bezpečnějších a lepších podmínkách pro sportování nejen mladých hasičů ale i dospělých členů. Nejdříve jsme se s tímto nápadem obrátili na starostu města Petra Hájka. Jeho slova nás potěšila, protože náš nápad podpořil. Následovala různá jednání se zástupci města Ústí nad Orlicí i s projekční kanceláří. Vše vypadalo, že je na dobré cestě. Bohužel pak přišel covid a vše se tak nějak zpomalilo, dalo by se říci, že zcela utichlo. 

Na přelomu roku 2020/2021 jsme se opět připomenuli, jak to vypadá s výstavbou atletických drah, a byli jsme překvapeni, že se na „daném projektu“ vůbec nepracovalo. Překvapením pro nás také bylo oznámení, že výstavba drah nebude možná, neboť se pozemek nachází v aktivní záplavové zóně. Tímto se spustila série dalších jednání s úředníky i vedením města, Povodím Labe, projekční kanceláří a dalšími institucemi. My jsme se ale nechtěli našeho snu vzdát. Díky podpoře města Ústí nad Orlicí v čele se starostou Petrem Hájkem se podařilo zrealizovat na hřišti Pod lesem v Černovíru mobilní atletickou dráhu a základnu pro požární sport. Mobilní znamená, že dráha je složená z desek a dá se podle potřeby rozebrat. Mobilní atletická dráha vznikla na zelené louce. Město Ústí nad Orlicí na ni přispělo částkou 1 652 270 Kč z rozpočtu města, dalších zhruba 250 000 Kč jsme zaplatili z pokladny SDH, z peněz které jsme získali brigádnickou činností. Na mobilních drahách a základně pro požární sport bylo celkem odpracováno 285 brigádnických hodin. Veliké díky patří našim nejstarším členům, kteří na drahách odpracovali největší počet hodin.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat MĚSTU ÚSTÍ NAD ORLICÍ za finanční podporu, díky které na hřišti Pod lesem v Černovíru vznikla mobilní atletická dráha a základna pro požární sport, která přispěje k bezpečnějšímu a kvalitnějšímu sportování dětí, mládeže i dospělých. DĚKUJEME.

SportPermalink