Námětové cvičení na Perle 01

Taktické námětové cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů města Ústí nad Orlicí se v pátek 27. října konalo v areálu bývalé textily PERLA 01. Cílem cvičení bylo ověření kapacity hydrantové sítě v lokalitě, nácvik vyhledání a evakuace  osob v zakouřené budově a likvidace požáru v průmyslovém areálu.

Krátce přes 18 hodinou byl na Krajské operační středisko HZS nahlášen požár, ke kterému byly následně povolány všechny čtyři jednotky Sborů dobrovolných hasičů města. My jsme vyjeli oběma vozy a 9 členy ZJ. Prováděli jsme průzkum a vyhledávání osob a jejich evakuaci k východu z místa události. Dále jsme je předali zdravotníkům ČČK. Po nalezení poslední osoby jsme provedli odvětrání zakouřených prostor a po závěrečném nástupu jsme se opět vrátili zpět na základnu. Na zbrojnici jsme ještě umyli, vyčistili a připravili veškerý materiál, který byl použit během zásahu, k novému použití. Foto Lukáš Prokeš.

Zásahová jednotkaPermalink