Nové zázemí pro spolkovou činnost

Poděkování za realizaci zázemí pro spolkovou činnost SDH Černovír

Rádi bychom chtěli touto cestou poděkovat MĚSTU ÚSTÍ NAD ORLICÍ, které poskytlo finanční prostředky z rozpočtu města a dalo zelenou pro vznik nového zázemí pro spolkovou činnost SDH Černovír. Na hřišti Pod lesem v Černovíru byla provedena obnova starého zázemí spolku, které bylo již značně zastaralé a nevyhovující. Podlahy objektu byly ztrouchnivělé, začínaly se propadat, střecha byla poškozená a zatékalo do ní. Ve vnitřních prostorech byla cítit zatuchlost, objekt nebyl vytápěný. Jako sociální zařízení sloužila plechová buňka s chemickým WC, která nevyhovovala současným hygienickým standardům.

Tyto staré buňky byly díky finanční podpoře MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ a dotaci z MAS ORLICKO, z.s. odstraněny a nahrazeny sestavou nových mobilních buněk, včetně sociálního zařízení. Realizací projektu došlo k modernizaci zázemí pro spolkovou činnost, bylo vybudováno bezpečné schodiště včetně tribuny i parkovací místa pro návštěvníky sportoviště. Ještě jednou přijměte naše poděkování, Vaší podpory a pomoci si moc vážíme. Děkujeme.

Poděkování patří i firmě A.B.V. spol. s r.o., která celý projekt realizovala a díky které vzniklo v městské části Černovír další pěkné místo. I Vám patří veliké díky.

NezařazenéPermalink