VVH a bilancování roku 2023

V sobotu 16.12.2023 proběhla VVH SDH Černovír. Sešli jsme se v hostinci U Bobše, kde zhruba v 16:10 starostka VVH zahájila. Na úvod přivítala členy a hosty – starostu Petra Hájka, starostu okrsku č. 11 Petra Brandejse, zástupce jednotlivých sborů z SDH Ústí nad Orlicí I, Hylvát, Knapovce, Hnátnice a Lanšperka. Dále také hasiče z OSP Stary Waliszów, zástupce místních složek, z ČČK Jitku Procházkovou a Moniku Rosovou a za TJ Sokol Černovír Petra Vaška.

Dále přivítala a představila další milé hosty. Následovala minuta ticha, seznámení s programem a volba návrhové komise. VVH pokračovala čtením zpráv – nejdříve o činnosti SDH za rok 2023, zprávy pokladní za rok 2023 a zprávy kontrolní a revizní rady za rok 2023. Následoval návrh činnosti na rok 2024, který byl doplněn o jeden bod, a to hasičský výlet. V dalším bodě programu se oceňovali naši členové včetně mladých hasičů za výborné sportovní výsledky, poděkování si převzali i vedoucí mládeže včetně instruktorů. Pro všechny si překvapení přichystaly i děti, předali jim dárek, termohrnek s logem hasiči Černovír a jejich jménem jako poděkování za čas, který jim věnovali během roku a příprav na MČR. Poděkování si vyslechla i soutěžní družstva.

Dalším bodem byla diskuze a následoval program mladých hasičů, kteří přednesli úžasnou básničku, ve které hovořili o svých aktivitách ve sboru.

Poté přišlo na řadu usnesení a závěr, který se nesl ve vánočním duchu….. „Protože už nadešel nádherný vánoční čas a kouzlo Vánoc je všude kolem nás. Tak oslavte tento svátek spolu, bok po boku u štědrovečerního stolu! Co víc si můžeme na Vánoce přát, než aby měl jeden druhého stále rád. Krásné Vánoce Vám všem.

NezařazenéPermalink