Černovírské rolování slámy

V sobotu 25. srpna se v Černovíru uskutečnil již 4. ročník soutěže v koulení balíků slámy. Původ této soutěže je v Německu, kde nese český název „POPRÁCI“, jednalo se totiž o zábavu nebo přesněji ventil napětí mezi sedláky v oblasti, kam byli odsunuti sudetští němci z okolí Ústí nad Orlicí.

Členové SDH Černovír se této soutěže zúčastnili nejen jako soutěžící, kde sbor nasadil jedno družstvo v kategorii doslělých a tři družstva dětí, ale také jako spolupořadatel zajištěním technické čety a elektronické časomíry. Navíc bylo v hasičské zbrojnici připraveno občerstvení pro veřejnost a vystavena CAS 24 T815.

Nezařazené, Permalink