Školení zásahové jednotky

Poslední školení zásahové jednotky v tomto roce proběhlo 9.12.2017 od 13.00 na naší zbrojnici. Nejdříve se probrala teoretická část, prevence, rozbor události. Následovala část praktická. Opět se prováděl výcvik v dýchací technice. Někteří členové vyfasovaly nové osobní ochranné prostředky.
JSDHO Ústí nad Orlicí – Černovír má 24 členů. Platné osvědčení pro činnost velitel má 6 členů, pro činnost strojník má 7 členů. Průkaz na obsluhu motorových pil má 13 členů. Dýchací přístroje může používat 19 členů. Řidičský průkaz C vlastní z dřívějška 9 členů. Dalším dvěma členům náš zřizovatel umožnil rozšíření ŘP na „C“ a „C+E“. Takže nyní máme celkem 11 zásahových řidičů a všichni můžou jezdit i s přívěsem.
Školení probíhalo od ledna do prosince dle Plánu odborné přípravy. Školení pro všechny členy jednotky bylo celkem 11, z toho 5 praktických a 6 teoretických. Z toho jedno školení celodenní v délce 12 hodin.
Praktická školení jednotky: 4.4. vytváření pěny pomocí různých proudnic a ventilátoru. 30.4. ovládání lanového navijáku. 6.5. ovládání raftu na divoké vodě, 20.5. pořadová příprava, 24.7. sání vody z hloubky. Na těchto školeních jednotky byla průměrná účast 16 členů
Dále jsou do odborné přípravy jednotky zahrnuta dvě okrsková taktická cvičení:
5.5. TC v areálu bývalé Perly v Hylvátech. Procvičoval se pobyt v neznámém zakouřeném prostředí, vyhledávání osob. Zúčastnila se obě vozidla + 10 hasičů.
6.10. TC na zkoušku vodních zdrojů v Knapovci. Námětem bylo čerpání vody z hydrantů a stavba povodňových hrází. Od nás CAS 24 + 7 hasičů.
Dalších školení se zúčastnili členové, kteří mají jednotlivé odbornosti:
24.2. Cyklické školení velitelů – 6 členů. 20.3. Praktické školení pro pilkaře – 6 členů. V březnu probíhalo školení řidičů – celkem 9 členů. 10.5. Cyklické školení z ovládání motorových pil – 13 členů
Na všech těchto školeních strávili naši členové celkem 1262 hodin, což je téměř 158 pracovních dní!
V letošním roce evidujeme 26 výjezdů. Z toho celkem 19 zásahů a 7 tzv. činností. Ze zásahů je to 5 požárů, 12 technických zásahů, 2 plané poplachy a 1 taktické cvičení.

Zásahová jednotkaPermalink

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *