Strazacki zawody Plawnica

Polská Plawnica letos hostila strazacki zawody, které se konaly v sobotu 9. června 2018. V Polsku se jedná o jediné závody v roce, kde si mohou hasiči poměřit své síly ve sportovním zápolení. Disciplíny jsou štafeta a požární útok, štafetu běží 7 hasičů a požární útok 8 hasičů. Od nás se soutěže zúčastnilo družstvo žen i mužů. Ve výkonech jsme nijak nezaostávali, naopak jsme několik polských družstev svým časem i porazili. V této soutěži jsme hodnoceny samostatně, neboť máme výkonnější stroj než poláci a tak v rámci fair play dostáváme na konečném nástupu poháry za účast. Celý den panovalo velice pěkné, slunečné počasí, až ke konci sportovního klání nám nad hlavami začalo bouřit a na konečném nástupu začalo pršet. Tato soutěž byla svým způsobem výjimečná, neboť Starý Waliszów, Plawnica a Nový Waliszów slavili 130 let od založení sboru. Na zahajovacím nástupu bylo z rukou starostky Renaty Surma předáno mnoho ocenění a poděkování. Zmíněna zde byla i česko polská spolupráce mezi jednotlivými sbory, taktéž mezi Černovírem a Starým Waliszówem. Za vzájemnou spolupráci byl vyzdvižen náš jednatel Ludvík Špinler, který svou prací přispěl k vzájemným přátelským až rodinným vztahům. Na závěr soutěže jsme byli pozváni do hasičské zbrojnice místních hasičů, kde jsme společně s nejvyššími činiteli poobědvali a v rámci možností i podebatovali :-).

SportPermalink