Záchrana tonoucího

V neděli 16. 9. 2018 se zúčastnil Matouš Zachař a Jan Severa školení „Záchrana tonoucího“ pod odborným vedením profesionálních záchranářů. Školení pořádalo OSH v Ústí nad Orlicí a školitelem byl Richard Kubát s kolegou. Praktická část proběhla dopoledne v Mladkově a hlavní témata byla: tonutí, utonutí, resuscitace tonoucích, metody záchrany tonoucích na klidné a divoké vodě, plánování zajištění akcí na vodě.
Teorie pak odpoledne přímo na Pastvinské přehradě, kde se procvičily plavecké disciplíny, záchrana tonoucího bez pomůcek, s pomůckami, zajištění tonoucího po skoku do mělké vody, záchrana za pomocí raftu a došlo i na potápění. Matouš i Honza byli ze školení nadšeni, odnesli si i certifikát o absolvování kurzu.

<

Zásahová jednotkaPermalink