Flashover ve Vysokém Mýtě

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se zásahová jednotka zúčastnila výcviku ve Flashover kontejneru ve vysokém Mýtě. Kontejner je postaven tak, aby v něm bylo možné simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřených prostorech, například v bytech. Navozováno je zde hned několik jevů, se kterými se mohou hasiči při likvidacích požáru v uzavřených prostorech setkat.
Sraz byl v 7.00 hod u hasičárny, na výcvik jelo 14 hasičů. Začátek výcviku byl naplánován na 8.00 hod. Hlavním instruktorem byl ředitel územního odboru v Ústí nad Orlicí plk. Ing. Roman Studený, který nás v dopoledních hodinách seznámil s teorií, bezpečnostními pokyny a shlédli jsme také instruktážní videa.
Vše probíhalo na stanici ve Vysokém Mýtě. Během dopoledne jsme ještě stihli praktický výcvik práce s proudnicí. Zde už s námi byli další instruktoři npor. Milan Vincenc DiS., pprap. Bc. Zbyněk Kutra a pprap. Jan Kurka. Zde jsme si všichni osvojili nejefektivnější způsob ovládání kombinované proudnice. Naučili jsme se efektivněji využívat hasební vodu, správně využívat vodní clonu při přechodu na hašení roztříštěným proudem, a také nouzové krytí. Pro nováčky v zásahové jednotce byla práce s proudnicí o něco těžší než pro staré mazáky.

Kolem poledne jsme se vydali ke flashover kontejneru, který je u autodromu ve Vysokém Mýtě. Nejdříve jsme si prošli kontejner, pak nanosili palety do pece. Po zapálení jsme se ustrojili do dýchacích přístrojů, nasadili si kukly a vypůjčené „smahnuté“ přilby s převlečníky. Potom jsme se rozmístili v pozorovacím kontejneru a čekali co se bude dít. V kontejneru se ustálila neutrální rovina (to je hranice zakouření – nad ní je kouř, pod ní je čistý vzduch). Po změně ventilace (uzavření všech otvorů) klesla neutrální rovina až na zem a my si neviděli ani na své ruce.
Po vyvětrání začali lektoři připravovat jev rollover. Otevřeli všechny ventilační otvory, hoření tím značně zesílilo, a pak pec opět uzavřeli, chvíli počkali a po otevření se začaly dít věci! Následovala série krásných rolloverů. Vždy po několika zašlehnutích jsme se vystřídali (kdo seděl nejblíže k peci, šel nejdále atd.).

Po ukončení pozorovací části jsme se začali připravovat na část praktického nácviku vstupu do neznámého prostoru s provedením průzkumu a vyhledáním osoby. Tuto část absolvovaly dvě skupiny po čtyřech osobách. Při tomto výcviku byly proti průzkumné skupině pouštěny plameny jevu rollover a dvojice hasičů se s nimi musela vypořádat. Zde jsme použili poznatky nabyté na dvoře vysokomýské stanice, tedy specifické ovládání proudnice. Obě skupiny nakonec pohřešovanou osobu našly.

Na závěr nás čekala zkouška tepelné setrvačnosti zásahového obleku. Celý kontejner byl zakouřen horkým kouřem (to ještě šlo). Po chvíli lektor nastříkal vodu do prostoru pece, tedy stejně jako by hasil, a vzniklá pára nás donutila klesnout na kolena a některé hasiče z kontejneru úplně vyhnala. Vydrželi jen ti, kteří se váleli na zemi – tedy v prostoru s nejnižší teplotou a kdo jiný by to mohl vydržet nejdéle než náš velitel Ivan Špinler.

Poprvé v historii našeho sboru se tohoto výcviku jako pozorovatel zúčastnila i žena, a to starostka sboru Zuzana Mačátová, která kromě práce s proudnicí a vyhledávání osoby absolvovala všechny části výcviku.

Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat lektorům, kteří našemu výcviku obětovali svůj čas a předali nám své zkušenosti.

Zásahová jednotkaPermalink