Čarodějnice prolétly Černovírem!!

Čarodějnický slet se stavěním máje, soutěžemi, lampiónkovým průvodem a pálením čarodějnic proběhl v podvečer Filipojakubské noci. Pálení čarodějnic patří v Černovíru k tradiční akci, jedná se o lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. U nás je ještě doplněn stavěním máje, zvykem, který symbolizuje nový život a probouzení se po dlouhé zimě. Slet začal v 17.00 hod přivítáním občanů a pak už následovalo stavění máje. Letos s drobnými obtížemi, ale i ty jsme zvládli na výbornou. Poté se už pokračovalo soutěžemi jako např. stavění krabicové čarodějnice, skládání čarodějnického puzzle, čarodějnická zlatá brána apod. Mezitím již plápolal na černovírské návsi oheň, u kterého si mohli všichni opéct své vlastní dobroty. O další občerstvení se postaral hostinec U Bobše, který připravil pro gurmány steaky apod.. Lampiónkový průvod se rozešel kolem 20.00 hodiny v čele s vyrobenou čarodějnicí, kterou jsme pak na ohni upálili.
Letos byla pro děti připravena odměna – čarodějnické hasičské pexeso, a to za jejich fantazii a kreativitu v podobě čarodějnického přestrojení. Počasí vyšlo na výbornou a celá akce, s hojnou účastí místních občanů i těch přespolních, se vydařila.

NezařazenéPermalink