OSH v Ústí nad Orlicí má svůj nový prapor

Slavnostní představení a žehnání nového praporu Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí se uskutečnilo v neděli 28. 4. 2019 v Ústí nad Orlicí. V hojném počtu jsme se zúčastnili i my s naším praporem. Slavnost začala průvodem téměř tří set zástupců sborů dobrovolných hasičů z celého okresu z prostranství Kociánka na Mírové náměstí. Na Mírovém náměstí pak byl představen a požehnán nový prapor okresního sdružení.
Na lícové straně praporu je umístěn znak dobrovolných hasičů, překrytý státním znakem, okolo tohoto znaku jsou znaky 10 měst okresu Ústí nad Orlicí podložené symbolicky 10 lipovými pruty přepásané českou bikolorou. Po krajích praporu je umístěno 145 hvězdiček, symbolizujících počet sborů v Ústeckoorlickém okrese. V rozích praporu jsou umístěny lipové ratolesti přepásané českou trikolorou.
Na straně rubové je umístěn sv. Florián, patron hasičů, s ochrannou rukou a rozvinutým praporcem nad masivem Králického Sněžníku. Okolo je pak nápis Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí. Rohové motivy kopírují lícovou stranu praporu.
Na závěr slavnosti starostové, hejtman a hosté umístili na jednotlivé prapory všech sborů pamětní stuhu jako památku na tento den. Poté se posedělo v místním kulturním domě.

NezařazenéPermalink