Společně ve Flashover kontejneru

V rámci českopolské spolupráce jsme se zúčastnili v sobotu 19. 10. 2019 se strazaki ze Starého Waliszówa společného výcviku ve Flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě. Kontejner je postaven tak, aby v něm bylo možné simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřených prostorech a navozováno je zde hned několik jevů, se kterými se mohou hasiči při likvidaci požáru v uzavřeném prostoru setkat.
Odjezd byl v 7.00 hod od hasičárny, na výcvik jelo 15 hasičů, 5 ze Starého Waliszówa a ostatní byli členové naší jednotky. Začátek výcviku byl naplánován na 8.00 hod. S teoretickou částí nás dopoledne seznámil velitel stanice ve Vysokém Mýtě npor. Milan Vincenc DiS.
Během dopoledne jsme ještě stihli praktický výcvik práce s proudnicí. Zde už s námi byli další instruktoři, a to ředitel územního odboru HZS v Ústí nad Orlicí plk. Ing. Libor Dušek a pprap. Bc. Zbyněk Kutra. Zde jsme si všichni osvojili nejefektivnější způsob ovládání kombinované proudnice. Naučili jsme se efektivněji využívat hasební vodu, správně využívat vodní clonu při přechodu na hašení roztříštěným proudem, a také nouzové krytí. V tuto chvíli jsme také mohli porovnat materiální vybavení, se kterým pracují hasiči v Polsku s tím, se kterým jezdíme k zásahu my.

Kolem poledne jsme se vydali ke flashover kontejneru, který je u autodromu ve Vysokém Mýtě. Nejdříve jsme si prošli kontejner, pak nanosili palety do pece. Po zapálení jsme se ustrojili do dýchacích přístrojů, nasadili si kukly, přilby a převlečníky. Potom jsme se rozmístili v pozorovacím kontejneru a čekali co se bude dít. V kontejneru se ustálila neutrální rovina (to je hranice zakouření – nad ní je kouř, pod ní je čistý vzduch). Po změně ventilace (uzavření všech otvorů) klesla neutrální rovina až na zem a my si neviděli ani na své ruce.
Po vyvětrání začali lektoři připravovat jev rollover. Otevřeli všechny ventilační otvory, hoření tím značně zesílilo, a pak pec opět uzavřeli, chvíli počkali a po otevření se začaly dít věci! Následovala série krásných rolloverů. Vždy po několika zašlehnutích jsme se vystřídali (kdo seděl nejblíže k peci, šel nejdále atd.).

Po ukončení pozorovací části jsme se začali připravovat na část praktického nácviku vstupu do neznámého prostoru s provedením průzkumu a vyhledáním osoby. Tohoto nácviku se zúčastnila pouze jedna skupina, tj. 4 osoby, neboť vzduch v lahvích pomalu docházel. Zde jsme narazili na jeden jediný problém a tím byla jazyková bariéra mezi českými a polskými hasiči.

Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat lektorům, kteří našemu výcviku obětovali svůj čas a předali nám své zkušenosti a městu Ústí nad Orlicí za podporu.

Zásahová jednotkaPermalink