Dräger Fire Dragon ve Vysokém Mýtě

Dräger Fire Dragon 7000 je mobilní, plynem poháněný tréninkový systém, prostřednictvím něhož je možné simulovat zásah v uzavřeném objektu zasaženém požárem. Fire Dragon byl přistaven v termínu od 11. – 13. 10. 2019 na stanici HZS ve Vysokém Mýtě, aby ukázal dobrovolným hasičům své možnosti. V teoretické části byly hasičům představeny požáry v uzavřených prostorech, pohyb v neznámém prostředí a práce s proudnicí.
V praktické části poté absolvovali účastníci školení seznámení s ohnivým polygonem, práci s proudnicí (3D hašení) a dva vstupy do kontejneru. Ten představuje bytovou jednotku s různým členěním místností. V systému lze nasimulovat požár v kuchyni, požár gauče, plynoměru, požár v potrubí, celkové vzplanutí, tzv. flashover, a mnoho dalších situací. Na závěr proběhlo vyhodnocení výcviku. Od nás se výcviku zúčastnili Jirka Plecháček, Luboš Zachař a Martin Mannl.

Zásahová jednotkaPermalink